CONDICIONS GENERALS DE VENDA

https://www.bellpuigonline.net

 1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web https://www.bellpuigonline.cat, (d’ara endavant Lloc Web) és titularitat de: REDCOMDIS, S.L., proveït de NIF: B25584046 i inscrita en: Lleida i les dades registrals de les quals són: Tom 945, Foli 1 Full L-18409,i les dades de contacte són:

Adreça: ALCALDE SALA 30, 25250 – Bellpuig

Telèfon de contacte: 34630473514

Correu electrònic de contacte: info@bellpuigonline.ca

El present document (així com altres documents esmentats en aquest document) regula les condicions que regeixen l’ús d’aquest lloc web(https://www.bellpuigonline.cat)i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entén que l’activitat que Bellpuig Online desenvolupa a través del Lloc Web inclou:

Els productes o serveis contractables es basen en els oferts pels anunciants

A més de llegir aquestes Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l’Usuari haurà d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, inclosa, la política de cookies, i la política de privacitat i protecció de dades de Bellpuig Online. En utilitzar aquest Lloc Web o mitjançant la realització i / o sol·licitud de l’adquisició d’un producte i / o servei a través del mateix, l’Usuari consent estar obligat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquest Lloc Web.

També s’informa que aquestes Condicions poden ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i /o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables les que estiguin vigents en el moment de sol·licitar l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les qüestions que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades anteriorment o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 1. L’USUARI

L’accés, navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa accepta, des de l’inici de la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions posteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment si escau.

L’Usuari assumeix la responsabilitat del correcte ús del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest lloc web només per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No facis compres falses o fraudulentes. Si es pogués considerar raonablement que aquesta compra s’hagués realitzat, podria ser cancel·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Proporcionar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (vegeu Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per subscriure contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Bellpuig Online no garanteix que el Lloc Web compleixi amb les lleis d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Bellpuig Online declina tota responsabilitat que pogués derivar-se d’aquest accés, ni garanteix els enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, al seu elecció, amb Bellpuig Online el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

 1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats podran adquirir en el Lloc Web pels mitjans i formularis establerts. Han de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de https://www.bellpuigonline.cat,durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i/o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i, finalment, fer clic a:”Fer Pagament”

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació sol·licitada a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, les dades de compra podran ser modificats.

A continuació, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Bellpuig Online ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i /o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, també se l’informarà per correu electrònic quan s’enviï la seva compra. Si escau, aquesta informació també podrà ser posat a disposició de l’Usuari a través del seu espai de connexió personal al Lloc Web.

Un cop finalitzat el procediment de compra, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que s’enviarà a l’Usuari a través de correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari podrà, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a Bellpuig Online utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de determinades condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/ o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge de la mateixa a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a títol d’exemple, però no exhaustiva, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, com es realitzaran i / o cost dels serveis; i reconeix que la realització de l’ordre de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

L’Usuari sap que Bellpuig Online li mostra pel seu interès una sèrie de serveis que el titular no presta directament als Usuaris, sinó que seran contractats i prestats per un tercer diferent de Bellpuig Online.

 1. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Bellpuig Online a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecta el subministrament de les mateixes i / o la prestació de serveis. Si hi ha dificultats en el subministrament de productes o no queden productes en estoc, Bellpuig Online es compromet a posar-se en contacte amb l’Usuari i retornar qualsevol quantitat que hagi pogut ser abonada com a import. Això també s’aplicarà en els casos en què la prestació d’un servei esdevingui inviable.

 1. PREUS I PAGAMENT

Els preus que es mostren en el Lloc Web són els definitius, en Euros (€) i inclouen impostos, llevat que per obligació legal, especialment en relació amb l’IVA, s’indiqui i apliqui una qüestió diferent.

No obstant això, i llevat que s’indiqui el contrari, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament, en què es pugui incórrer, que se sumaran a l’import total a causa del temps de gestió del procediment d’enviament per part de l’Usuari, i on l’Usuari consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntàriament i lliurement.

Els preus poden variar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres per a les quals l’Usuari ja ha rebut una confirmació de comanda..

El mitjà de pagament acceptat serà: Targeta de crèdit o dèbit, PayPal, transferència bancària i efectiu en el lliurament

Bellpuig Online utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part del banc emissor de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza el pagament, Bellpuig Online no serà responsable de cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Un cop Bellpuig Online rebi l’ordre de compra de l’Usuari a través del Lloc Web, es realitzarà una preautorització a la targeta corresponent per assegurar-se que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es realitzarà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació del servei que es presta en el formulari i, si escau, lloc establert.

Si el mitjà de pagament és PayPal, el càrrec s’efectuarà en el moment en què Bellpuig Online enviï una confirmació de l’ordre de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’Usuari.

En qualsevol cas, en fer clic a”Fer Pagament”l’Usuari confirma que la forma de pagament utilitzada és seva.

Les comandes de compra o adquisició en què l’Usuari seleccioni la transferència bancària com a mitjà de pagament es reservaran durant 5 dies naturals des de la confirmació de la comanda per poder disposar del temps suficient perquè la transferència bancària sigui tinurada en compte pel sistema de pagament utilitzat per Bellpuig Online per al Lloc Web. Quan el sistema rebi la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a l’enviament.

Mitjançant aquesta forma de pagament, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, Bellpuig Online no podrà validar la comanda, que serà cancel·lada.

Per a l’efectiu en el lliurament, l’Usuari haurà de seleccionar “Efectiu en Lliurament” entre els mitjans de pagament en el Lloc Web i continuar fent Pagament per passar l’ordre de compra. A partir d’aquest moment, Bellpuig Online es reserva el dret de posar-se en contacte amb l’Usuari amb la finalitat de validar la comanda de compra amb ell. Després d’això, la comanda serà preparada i posat a disposició per a la gestió del seu enviament.

El pagament es realitzarà en el moment del lliurament de la comanda pel missatger del transportista. El pagament només es farà en efectiu. L’Usuari es compromet a lliurar al missatger del transportista l’import exacte de la comanda, no podrà proporcionar el canvi.

Per a la devolució de l’import en les comandes abonades en efectiu en el lliurament, Bellpuig Online es reserva el dret de 14 dies naturals després de sol·licitar la devolució a través del Lloc Web i haver estat retornat el paquet al transportista. En el moment de realitzar la devolució, l’Usuari haurà d’indicar les seves dades bancàries per rebre la transferència corresponent a la devolució sol·licitada de l’import de la comanda retornada. La devolució de l’import de les comandes abonades per l’efectiu en el lliurament es realitzarà únicament per transferència.

Bellpuig Online es reserva el dret de suspendre el pagament en efectiu en el lliurament a aquells Usuaris que no hagin complert els requisits necessaris en comandes anteriors.

 1. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments es realitzaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears)

Excepte en aquells casos en què es trobin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, l’ordre de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra es lliurarà dins del termini indicat en el Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data de confirmació de la comanda.

Si per qualsevol motiu, que li sigui imputable, Bellpuig Online no pogués complir la data de lliurament, es posaria en contacte amb l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, podrà optar per continuar amb la compra establint una nova data de lliurament o cancel·lar la comanda amb la devolució íntegra del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen entre setmana.

Si és impossible lliurar la comanda a causa de l’absència de l’Usuari, la comanda podrà ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com aconseguir que es lliuri de nou.

Si l’Usuari no es troba en el lloc de lliurament en la franja horària acordada, haurà de posar-se en contacte amb Bellpuig Online per concertar el lliurament un altre dia.

En el cas que hagin transcorregut 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causes no imputables a Bellpuig Online, Bellpuig Online entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i es considerarà rescindit. Com a conseqüència de la resolució del contracte, es retornaran tots els pagaments rebuts de l’Usuari, excepte les despeses addicionals resultants de la pròpia elecció de l’Usuari d’un mètode de lliurament diferent de la modalitat de lliurament ordinari menys costosa oferta pel Lloc Web, sense cap dilació indeguda i, en tot cas, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es consideri rescindit el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que podrà ser repercutiment.

A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entendrà que el lliurament s’ha produït o que la comanda s’ha lliurat en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, que s’acreditaran mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament acordada.

Els riscos que es puguin derivar dels productes aniran a càrrec de l’Usuari des del moment del lliurament. L’Usuari adquireix la titularitat dels productes quan Bellpuig Online rebi el pagament íntegre de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició realitzada, incloses les despeses d’enviament, o en el moment del lliurament, si això té lloc en un moment posterior a la recepció íntegra de l’import pagat per Bellpuig Online.

D’acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al lliurament i/o prestació s’entendran situades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament es troba en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus impositiu de l’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

S’informa a l’Usuari que en el cas que detecti que s’ha produït un error en introduir les dades necessàries per tramitar la seva sol·licitud de compra en el Lloc Web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb Bellpuig Online a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si escau, a través dels habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i /o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquesta informació també podria ser corregida per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a”Fer Pagament”,té accés a l’espai, carret, o cistella on es registren les seves sol·licituds de compra i pot realitzar modificacions.

Així mateix, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per obtenir més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.

 1. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari compri productes en o a través del Lloc Web del titular, té una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant, té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà 14 dies naturals des del dia en què l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web Online de Bellpuig o en cas que els béns que integren la seva comanda es lliurin per separat, 14 dies naturals des del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per ell, diferent del transportista, van adquirir la possessió material de l’últim d’aquells béns que componia la mateixa comanda de compra, o en el cas d’un contracte de servei, 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar a Bellpuig Onlinela seva decisió. Pot fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web.

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En qualsevol cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Bellpuig Online posa a la seva disposició com a part annexa a aquestes Condicions, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

Per complir amb el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistiment s’enviï abans que expiri el termini corresponent.

En cas de desistiment, Bellpuig Online reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (a excepció de les despeses addicionals escollides per l’Usuari per a un mètode d’enviament diferent del modalitat menys costós ofert en el Lloc Web) sense cap retard indegut i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data en què Bellpuig Online sigui informat de la decisió de desistiment per part de l’Usuari.

Bellpuig Online reemborsarà a l’Usuari el mateix mètode de pagament utilitzat per l’Usuari per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional per a l’Usuari. No obstant això, Bellpuig Online podrà retenir aquest reemborsament fins que hagi rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti justificant de la devolució de la mateixa, en funció de quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot retornar o enviar els productes a Bellpuig Online a:

I ho hauràs de fer sense cap dilació indeguda i, en tot cas, no més tard dels 14 dies naturals des de la data en què Bellpuig Online va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix saber que ha d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) de la mercaderia, si escau. A més, respondrà de la disminució del valor dels productes resultants d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, característiques i funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com estableix l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. A tall d’exemple, i no exhaustivament, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embalatge, tal com està segellat a la fàbrica; productes que per raons d’higiene o salut estan precintats i s’han desprecinnat després del lliurament.

En aquest mateix sentit, es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari podria contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que el Dret de Desistiment no assistirà als Usuaris quan la prestació del servei hagi estat completament executada, o quan s’hagi iniciat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que són conscients que, un cop executat completament el contracte per Bellpuig Online,hauran perdut el seu dret de desistiment.

En qualsevol cas, no es realitzarà cap devolució si el producte ha estat utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, els productes hauran de ser retornats utilitzant o incloent tots els seus embalatges originals, instruccions i altres documents que els acompanyin, així com una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç podeu descarregar-vos el formulari de desistiment del Model:

Devolució de productes defectuosos o error d’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari consideri que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Bellpuig Online de forma immediata i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte facilitades en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

A continuació, s’informarà a l’Usuari sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si el reemborsament o, si escau, la substitució dels mateixos és l’adequat.

La devolució o substitució del producte es realitzarà al més aviat possible i, en tot cas, dins dels 14 dies següents a la data en què li enviem un correu electrònic confirmant que el reemborsament o substitució de l’article no conforme és l’adequat.

L’import pagat per aquells productes que siguin retornats per defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses d’enviament i les despeses en què l’Usuari pogués haver incorregut per realitzar la devolució. La devolució s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, seran sempre els drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanteix

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que es poden adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent a Bellpuig Online,per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en el termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per Bellpuig Online i posseeixin les qualitats que s’hi presentin; són adequats per als usos per als quals normalment es destinen productes del mateix tipus; i presentar la qualitat i rendiment habituals d’un producte del mateix tipus i que s’esperen fonamentalment d’aquest. Quan no sigui així respecte als productes lliurats a l’Usuari, l’Usuari haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web poden tenir característiques no homogènies sempre que derivin del tipus de material amb el qual han estat fabricats, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, pot donar-se el cas que l’Usuari adquireixi en el Lloc Web un producte d’una marca o fabricació per part d’un tercer. En aquest cas, i considerant a l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament contra ells durant els dos anys següents al lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que la llei disposi el contrari, Bellpuig Online no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 • qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a cap impagament per part vostra;
 • pèrdues empresarials (incloses les pèrdues de beneficis, ingressos, contractes, estalvis esperats, dades, pèrdua de fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va concloure el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Així mateix, Bellpuig Online també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

 • Bellpuig Online aplica totes les mesures relatives a la prestació d’una fidel visualització del producte en el Lloc Web, no obstant això no es fa responsable de les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir per falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta naturalesa.
 • Bellpuig Online actuarà amb la màxima diligència amb la finalitat de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza dels danys derivats d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, talls de carreteres, i en general qualsevol altre del sector, que comfecin en retards, pèrdues o robatori del producte.
 • Fallades tècniques que, per causes fortuïtes o d’un altre tipus, impedeixen el normal funcionament del servei a través d’Internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, la qual cosa impedeix que el servei estigui disponible. Bellpuig Online posa tots els mitjans al seu abast amb la finalitat de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això, declina la responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • Bellpuig Online no serà responsable del mal ús i /o desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, Bellpuig Online tampoc serà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte.
 • Amb caràcter general, Bellpuig Online no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions assumides, quan es deguin a fets aliens al seu control raonable, és a dir, que es deuen a causes de força major, i això pot incloure, a tall d’exemple però no exhaustiu:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures de protesta.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius per a la guerra.
  • Incendis, explosions, tempestes, inundacions, terratrèmols, enfonsaments, epidèmies o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’utilitzar trens, embarcacions, avions, transport a motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Incapacitat per a l’ús de sistemes de telecomunicacions públics o privats.
  • Actes, decrets, legislació, reglaments o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què continuï la causa de força major, i Bellpuig Online disposarà d’una pròrroga en el termini per complir-les per un període de temps igual a la durada de la causa de força major. Bellpuig Online utilitzarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

 1. COMUNICACIONS I AVISOS ESCRITS

En utilitzar aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la majoria de les comunicacions amb Bellpuig Online siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent utilitzar aquest mitjà de comunicació electrònic i reconeix que qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Bellpuig Online enviï electrònicament compleix amb els requisits legals per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Bellpuig Online a través de les dades de contacte facilitades en aquestes Condicions i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Així mateix, llevat que s’estipuli el contrari, Bellpuig Online podrà contactar i/o notificar-ho a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

 1. RENÚNCIA

Cap renúncia per part de Bellpuig Online d’un dret particular o d’accions legals o incompliment per part de Bellpuig Online del compliment estricte de cap de les seves obligacions constituirà, ni renúncia a cap altre dret o actuació derivada d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

No entrarà en vigor cap renúncia per part de Bellpuig Online de cap d’aquestes Condicions ni dels drets o accions derivats d’un contracte, llevat que s’indiqui expressament que es tracta d’una renúncia i formalització i comunicació a l’Usuari per escrit.

 1. NUL·LITAT

Si alguna d’aquestes Condicions es declara nul·la per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de clàusules romandran vigents, sense veure’s afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i qualsevol document al qual es refereixi expressament en les mateixes constitueixen l’acord complet entre l’Usuari i Bellpuig Online en relació amb l’objecte de venda i substitueixen qualsevol altre acord previ, acord o promesa acordat oralment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Bellpuig Online reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa realitzada per l’altra part, excepte la que s’esmenta expressament en aquestes Condicions.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que l’Usuari faciliti a Bellpuig Online en el transcurs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat o Protecció de Dades (continguda, si escau, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web, l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades facilitades és certa.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Bellpuig Online i l’Usuari, se sotmetrà a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot remetre a Bellpuig Online les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte facilitades a l’inici d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Bellpuig Online disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, que poden sol·licitar a Bellpuig Online en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte facilitades a l’inici d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si la celebració d’aquest contracte de compra entre Bellpuig Online i l’Usuari dóna pas a una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies, de conformitat amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través de la següent pàgina web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.