En aquests moments la plataforma no ofereix servei d’enviament, tot i això cada anunciant pot establir un sistema de repartiment a criteri que ell cregui convenient.!!