Termes i condicions

1. Condicions generals d’utilització Compradors

Preàmbul

Bellpuig Online posa en marxa, a https://bellpuigonline.net (d’ara en endavant “Web”), un mercat virtual (MarketPlace) que permetrà a Compradors (a partir d’ara “Compradors” o “Tu”), després inscripció, posar-se en contacte a través de la seva intermediació, amb Empreses, serveis y botigues, professionals, també inscrits a la web (a partir d’ara “venedors”), per tal de comprar Productes , serveis u ofertes (a partir d’ara ” productes “) proposats a un preu inicial tancat (d’ara en endavant el” Servei “). Entre els Productes de segona mà, es venen Productes anomenats recondicionats. Es tracta, per exemple, de Productes d’exposició o devolucions de clients que hauran estat trets del seu embalatge d’origen i manipulats. L’estat dels Productes recondicionats és com nou. Han estat provats i recondicionats pel servei tècnic i per això es beneficien de les garanties definides pel Venedor. S’envien amb tots els seus accessoris en un nou embalatge neutre o en l’embalatge d’origen si aquest està en perfecte estat.
Per utilitzar el servei, el comprador ha d’acceptar les presents Condicions generals d’utilització comprador (a partir d’aquí les “CGU comprador”), sense restricció ni reserva. Aquesta acceptació es concreta mitjançant un clic de validació durant la seva inscripció al Servei. Les vendes realitzades a través de la intermediació de Servei entre els Compradors i venedors es regeixen per les Condicions generals de venda de Servei (a partir d’aquí les “CGV”), les quals també han de ser acceptades pel comprador durant cada compra. 

objecte

Les presents CGU comprador tenen com a objectiu definir les Condicions en què Https://bellpuigonline.net  posa a disposició dels Compradors, dins el Servei, eines tecnològiques utilitzades per comprar Productes a través dels venedors.

2. Descripció de el Servei

El Servei es constitueix d’un conjunt d’eines que permeten als Compradors inscriure a la web, posar-se en contacte amb els venedors per realitzar comandes de Productes, confirmar la recepció dels Productes i comunicar-se entre ells amb ajuda d’una eina de missatgeria posada a seva disposició. També s’integra un sistema de valoració que permet al comprador avaluar la qualitat del seu tracte amb els venedors. Les transaccions efectuades via el Servei per necessitats de la compra dels productes es tramiten directament entre el Comprador i el Venedor. Https://bellpuigonline.net  en cap cas és un revenedor dels Productes proposats pels venedors, a través de la intermediació de el Servei. A causa d’això, els Productes comprats via el servei no poden retornar ni canviar-se a https://bellpuigonline.net.
No obstant això, preocupada per millorar la qualitat dels seus Serveis i per millor seleccionar els seus col·laboradors, Https://bellpuigonline.net  et demana que ens facis arribar tots els comentaris i suggeriments pel que fa a la qualitat de les transaccions realitzades a través de la intermediació de el Servei. Per a això, Https://bellpuigonline.net  posa a la teva disposició la següent adreça electrònica: info@bellpuigonline.net. En el cas en què no es respectin les presents Condicions generals d’utilització, Https://bellpuigonline.net  es reserva el dret de bloquejar de manera temporal o permanent l’accés al servei al comprador implicat. Cada comprador es compromet a tancar les compres de bona fe.

Atès que Bellpuig Online no és el venedor, no és aplicable la Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant “LGDCU”) entre Bellpuig Online i els compradors.

3. Accés a el Servei

L’accés a el Servei pels Compradors està reservat a una utilització estrictament personal. Quan utilitza el Servei, el comprador declara actuar a títol privat.
A més de l’acceptació de les presents CGU comprador, l’accés al servei està subordinat a l’obertura d’un compte per la web. Per això, hauràs proporcionar-nos les dades que permeten la teva identificació. Durant l’obertura d’aquest compte, et compromets a proporcionar només informació exacta, i ha informar sense demora a Https://bellpuigonline.net  de tot canvi que ens afecti, utilitzant l’eina de missatgeria posada a la teva disposició en el marc de el Servei, o modificant-t’ho al teu perfil de comprador.
Per utilitzar el servei, has d’utilitzar l’usuari i la contrasenya creats durant l’obertura del teu compte. Et compromets a conservar-los en secret i ha no divulgar-les a tercers, ja que seràs l’únic responsable de l’accés al servei gràcies al teu usuari i contrasenya, excepte prova d’una utilització fraudulenta que no et fos imputable.
En cas de pèrdua, de pirateig o d’utilització fraudulenta del teu usuari i / o de la contrasenya, et compromets a advertir immediatament el Servei d’atenció el client Https://bellpuigonline.net.

4. Preu de el Servei

L’obertura d’un compte i la utilització de Servei són gratuïtes (excepte costos eventuals de la connexió, en què el preu depèn del teu operador de dades, sense obligació de compra per la web).
Tan sols es pagaria la compra de Productes a Bellpuig Online, en els termes previstos en les Condicions previstes en les CGV. 

5. dades personals

L’informem que les seves dades seran tractades per Bellpuig Online ( a partir d’ara “Ponent Online”) que actuarà en qualitat de responsable del tractament dels mateixos. Les finalitats d’aquests tractaments són el manteniment de la relació comercial i els serveis oferts o contractats associats a aquesta relació. També es realitzarà l’enviament de comunicacions comercials de productes i serveis tant de PONENT ONLINE com de tercers (Empreses, serveis, botigues).
La base legitimadora d’aquests tractaments és la pròpia obligació comercial.
La base legitimadora de l’enviament de comunicacions comercials tant pròpies com de tercers, és el propi consentiment explícit recollit en aquest mateix document. Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació comercial i posteriorment, sempre que el client no hagi exercit el seu dret de supressió, seran conservats tenint en compte els terminis legals que resultin d’aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de les dades, així com la finalitat del tractament.
PONENT ONLINE no realitza cessions de les dades de caràcter personal dels seus clients a cap altra entitat, llevat obligació legal que així ho disposi.
PONENT ONLINE garanteix a titular l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de via electrònica en els formularis disposats a  https://bellpuigonline.net /
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a la Política de privacitat de PONENT ONLINE, allotjada a la pàgina web  https://bellpuigonline.net  .
Així mateix, l’informem que PONENT ONLINE ha nomenat un encarregat de Protecció de Dades, que podrà contactar a través de https://bellpuigonline.net /  per a qualsevol informació addicional al respecte. 

6. propietat intel·lectual

6.1 – Tots els textos, comentaris, obres de referència, il·lustracions, obres i imatges reproduïdes o representades a la web estan estrictament reservades en concepte de dret d’autor així com en concepte de la propietat intel·lectual, l’ús es troba cedit a PONENT ONLINE, durant tot el temps que abasti la protecció d’aquests drets ia tot el món. Referent a això i d’acord amb les disposicions de la Llei de propietat intel·lectual, tan sols està autoritzada la seva utilització per a un ús privat, sota reserva de possibles Disposicions diferents, fins i tot més restrictives, de la Llei de propietat intel·lectual. Tota reproducció, representació, modificació o adaptació total o parcial del Web i / o de tot o part dels elements que es trobin en la web o que s’incorporin està estrictament prohibida.
6.2.- Si algun producte dels comercialitzats a través d’aquest servei estigués subjecte a protecció intel·lectual o industrial, el venedor serà l’únic responsable de l’eventual incompliment d’aquests drets, exonerant a PONENT ONLINE de qualsevol reclamació que es pogués originar per l’incompliment. 

7. responsabilitat

La Responsabilitat Https://bellpuigonline.net  cap al comprador només es donarà per fets que li fossin directament imputables a PONENT ONLINE i que li causessin un perjudici al comprador directament causat per aquests fets comesos per PONENT ONLINE.
PONENT ONLINE no serà responsable per cap perjudici que se li pugui causar al comprador i en els quals PONENT ONLINE hagi pogut intervenir de manera indirecta.
PONENT ONLINE tampoc tindrà cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que se li puguin ocasionar al comprador amb motiu de el mal ús que aquest pugui realitzar de Servei o de qualsevol error per part seva. Tampoc serà responsable PONENT ONLINE per fets imputables a un tercer a el Servei.
PONENT ONLINE no serà responsable, en cap concepte, dels continguts que els compradors i / o venedors puguin incorporar a la pàgina web propietat de PONENT ONLINE, sobretot pel que fa a la descripció de Productes o les apreciacions que els Compradors fan dels venedors , dels productes, dels preus, etc.
Finalment, Https://bellpuigonline.net  declina tota responsabilitat pel que fa a les vendes que tanquen els Compradors a través del seu Servei, amb els venedors, de la relació PONENT ONLINE és totalment aliena. Tota queixa relativa als productes en si, comentaris que figurin en la descripció dels Productes o als enviaments de Productes serà redirigida cap al Venedor en cada cas, qui assumirà completament l’única Responsabilitat a aquest títol.
El comprador és l’únic responsable de la utilització que fa de el Servei, sobretot de les apreciacions i / o valoracions que es fan per la Web dels venedors, i per aquest motiu, exonera PONENT ONLINE de qualsevol reclamació que es derivi per aquests fets , així com s’obliga a indemnitzar PONENT ONLINE per qualsevol reclamació que aquesta pugui rebre de qualsevol tercer o administració derivada dels fets o per qualsevol utilització que faci el comprador de la pàgina de Https://bellpuigonline.net. 

8. nul·litat parcial

Si una o diverses estipulacions de les presents CGU comprador es consideren no vàlides o són declarades com a tal en aplicació d’una llei, d’un reglament o d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva força i tot el seu abast. 

9. Llei aplicable

Les presents CGU comprador estan sotmeses a el dret espanyol. Per a la resolució de tot litigi relatiu a la seva interpretació i / o al seu execució les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Madrid cabdal, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, excepte el fur competent en cas de consumidors.

10. Condicions generals d’utilització venedors

En el cas que siguis venedor, per conèixer les condicions generals d’utilització de venedors pots posar-te en contacte amb el nostre equip comercial a través del compte de correu electrònic: info@bellpuigonline.net  

 

Cistella de la compra
Sessió

Sense tenir en compte encara?

Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència al nostre lloc web. En navegar per aquest lloc web, accepteu el nostre ús de cookies.